Pööningu väljaehitamise käigus teostatakse ka kogu hoone renoveerimine – välja vahetatakse katus, fassaad, vee- ja kanalisatsioonisüsteem, võimalusel rajatakse uus küttesüsteem (puuküttega majades ehitatakse võimalusel välja gaasiküte), teostatakse elektri- ja sidesüsteemi kaasajastamine, paigaldatakse uued aknad kõigile korteritele, vajadusel saab maja ka uue välisukse. Miljööväärtuslikes piirkondades asuvate korterelamute renoveerimisel säilitatakse ja taastatakse võimalikult palju algupärast. Kui seda ei ole võimalik teha, lähtutakse renoveerimisel algupärasest profiilist. Samuti arvestatakse renoveerimistööde kavandamisel ja teostamisel korteriomanike soovidega (nt. värvilahenduste ja tööde mahtude osas). Haljasala olemasolul lahendame korteriomanike soovil ka haljastuse või parkimisvõimaluse sisehoovis. Ehitusperioodil on hoone kaetud koguriskikindlustusega ning teostatud töödele kehtib vähemalt 2-aastane garantii.
Hoone renoveerimistööde tulemusena tõuseb ka kõigi olemasolevate korterite turuväärtus. Samuti tõuseb oluliselt elukeskkonna kvaliteet.
Kogu hoone saab korda ilma mingite täiendavate lisakuludeta. Korteriomanike jaoks ei lähe maja renoveerimine maksma midagi. Kõik renoveerimise ja notariaalsete tehingutega seotud kulud kaetakse meie poolt.
Hoone renoveerimise tulemusel vähenevad korteriga seotud üldkulud kõigi korteriomanike jaoks. Renoveerimistööde tulemusel paraneb maja soojapidavus, mis toob endaga kaasa ka küttekulude vähenemise. Kuna pööningu- või keldrikorruse väljaarendamine toob endaga kaasa korterite arvu ning ka kasuliku pinna suurenemise, siis edaspidi vähenevad korteriomanike jaoks kõik üldkulud – üldelekter, üldvesi ning koristus-, haldus- ja hoolduskulud.

Tehingu võimalused meiega

Meie võtame projekteerimise ja ehitamise kohustuse korteriomanike ees

Korteriomanikud teevad otsuse kaasata arendaja ja teevad notariaalse eelkokkuleppe. – Meie vastutame projekteerimise ja ehitamise eest – Meil on kogemus – teame, mida ja kuidas teha – Meie võtame rahastamise kohustuse enda peale – Ehitustegevuse tähtaegade eest vastutab arendaja – Kasutusloa taotlemise esitamise kohustus on arendajal/ostjal – Tööde eelarve on vähemalt 20% suurem, kuna meie ettevõte on käibemaksukohuslane

Arendaja ja korteriomanikud jagavad projekteerimise, ehitamise ja rahastamise kohustused

Jagatud vastutus/kohustus tekib siis, kui tehtavate ehitustööde maksumuse hulk ületab arendaja poolt rahastatava summa ja korteriomanikud on otsustanud täiendavalt ehitustöid rahastada. – Jagame vastutust projekteerimise ja ehitamise eest – Jagame rahastamise kohustust – Ehitustegevuse tähtaegade eest vastutavad üldjuhul mõlemad pooled – Kasutusloa taotlemise esitamise kohustus lepitakse eraldi kokku – Tööde eelarve on vähemalt 20% suurem, kuna meie ettevõte on käibemaksukohuslane.

Korteriühistu võtab projekteerimise ja ehitamise kohustuse

Kui korteriomanikud/KÜ juhatus otsustavad maja laiendamist ja ehitust teostada ise, võivad sageli adumata jääda sellega kaasnevad riskid, mis on järgmised: – enamasti puudub korteriomanikul/KÜ juhatusel kogemus projekteerimisega tehtavate vigade osas – ehitusperioodil välja tulevad projekteerimisvead võivad kalliks maksma minna – laiendusprojekti müümisel võetakse kohustused ostja ees – projekti rahastamise kohustus – vastutus ehitusprotsessist tulenevate vigade ees laieneb ka kõigile korteriomanikele – korteriomanikud/KÜ juhatus kohustuvad taotlema kasutusloa – korteriomanike/KÜ eelarve on 20% väiksem, kuna eraisik/KÜ ei ole käibemaksukohuslane